راهنمای آموزش

کاربران گرامی وخوانندگان وبلاگ ؛

ضمن سپاسگزاری از شما

وبلاگ راهنمای آموزش تا اطلاع بعدی به روز نخواهد شد.

[ یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 14:47 ] [ ]

سركار خانم قربان در گردهمايي معاونين آموزش ابتدايي سراسر كشور بيان كردند:

ابلاغ انشايي معلمان به ويژه معلمان پايه سوم ابتدايي
در ارديبهشت ماه مي بايست صادر گردد.


سركار خانم قربان در سياستهاي اجرايي معاونت آموزش ابتدايي به آموزش كمي پايه ششم، طرح 3-3، نظام دوري در دوره اول ابتدايي، تخصصي شدن دوره دوم ابتدايي، صدور ابلاغ انشايي معلمان به ويژه پايه سوم ابتدايي در ارديبهشت ماه، تربيت مدرسين در خرداد ماه و دقت در انتخاب مدرسين، آموزش نيروي انساني از تيرماه، اهميت به دوره پيش دبستاني، دقت در امور عشاير و ... پرداخته و توضيحاتي را ارائه دادند

[ جمعه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 19:16 ] [ ]
[ جمعه هجدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 18:42 ] [ ]

دانلود تکلیف عملکردی سودوکو وطرح فرش

تعامل وهمکاری بین دانش آموز و والدین در انجام امور درسی موجب علاقه مندی دانش آموزان نسبت به درس شده میزان انگیزه به یادگیری را در آنها بالا برده وموجب افزایش اعتماد به نفس در آنها می گردد.لز جمله تکلیفی که بچه ها در کتاب ریاضی دوست دارند حل سودوکو ها والگوهاست.از طرفی این تمرین ها هم به علت جدید بودن در کتاب درسی وهم به علت جذابیت (به خصوص جذابیت فکری ) مورد علاقه وتوجه والدین نیز هست.پس چه بهتر که با این تکلیف والدین ودانش آموز رادر منزل درگیر کنید.

دانلود

منبع :پیک اموزشی

[ شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 21:25 ] [ ]

جمع اعداد یک رقمی با حاصل دو رقم در پایه ی اول

در پاسخ همکارانی که جمع اعداد با حاصل دورقمی را خواسته بودند:

آموزش این نوع جمع ها را با ابزارهای متفاوت باهم از نظر می گذرانیم:

برای مثال آموزش =8 + 6

1- تدریس با ابزار انگشتان

همان گونه که قبلاً آموزش داده اید ؛ دانش آموزان عددد6را به صورت (1 و 5 ) ؛ عدد 7 را به صورت ( 2 و 5 ) ؛ عدد8 را به صورت (3 و 5 )؛ عدد 9 را به صورت ( 4 و 5 ) اموخته اند.

برای اینکه دانش آموزان را برای فرا گرفتن این نوع جمع ها آماده کنید باید قبل از آن تمرینی عملی با دانش آموزان داشته باشید.وآن اینکه دانش آموزان باید یاد بگیرند عدد 5 را که به عنوان مبنا فرا گرفته اند ؛ در ذهن مجرد خود نگهداری کنند .

به دانش آموزان بگویید ،عدد 6 را با انگشتان دست نشان دهند .وقتی نشان دادند به آنها بگویید،بچه ها می خواهیم طور دیگر عمل کنیم وقتی عدد6 را می خواهیم نشان دهیم میتوانیم 5 آن را روی دوشمان (شانه-منظور ذهن مجرد) بگذاریم ،و1 آن را باانگشت نشان دهیم.« این کار را می توانید به صورت مجسم وبا چینه ها عملاً نشان دهید . چینه ی پنج تایی را روی شانه ی خود بگذارید و یک چینه ی دیگر را به طرف آن ببرید» بنابر این وقتی 1 انگشت دست را به طرف شانه می بریم ،یعنی 1 و آن 5 که روی شانه داریم. که همان 6 است.

این تمرین را برای عدد های 7 و8 و 9 نیز انجام دهید. از دانش آموزان بخواهید این کار را چند بار انجام دهند.مثلاً 2 انگشت به طرف شانه ببرند وبگویند 7 . همین طور 3 انگشت به طرف شانه ببرند وبگویند 8 . 4 انگشت به طرف شانه ببرند وبگویند 9

وقتی مطمئن شدید دانش آموزان یاد گرفتند تدریس را آغاز کنید.

به دانش آموزان بگوییدبا یک دست عدد 6 را نشان دهند. دانش آموزان 1 انگشت را به طرف شانه می برند. سپس بگویید با دست دیگرعدد 8 را نشان دهند. دانش آموزان 3 انگشت خود را به طرف شانه می برند. حالا به بچه ها بگویید انگشتان دست خود را انتقال دهند.دانش آموزان 1 و3 را انتقال داده می شود 4

بگویید پس بچه ها 5 تا روی این شانه داریم 5 تا هم روی آن شانه ، می شود 10 (1دسته ی ده تایی) و 4تا هم انگشتان دست که جمعاً می شوند 14

2- تدریس با چوب خط

دانش آموزان عدد 6 را با چوب خط نشان دهند . سپس عدد 8 را نیز با چوب خط نشان دهند .به آنها طوری آموزش دهید که 3 تا چوب خط عدد 8 را کنار1 چوب خط عدد 6 بکشند . حالا دو تا چوب خط کامل دارند که می شود 10(1دسته ی ده تایی) با 4 تاچوب خط دیگر می شود 14

3- تدرس با محور اعداد

دانش آموزان 6 واحد را از نقطه ی صفر روی محور می شمارند وبه عدد 6 که رسیدند،یک کمان می زنند . سپس به دنبال آن 8 واحد می شمارند ، به عدد 14 می رسند ویک کمان دیگر می زنند . عدد 14 پاسخ جمع می باشد

4- رنگ آمیزی با میله های ده تایی

دو میله ی ده تایی روی تخته سیاه می کشیم . از دانش آموزی می خواهیم با گچ رنگی 6 خانه ی میله ی ده تایی را رنگ کند . به دنبال آن 8 خانه با رنگ دیگری رنگ کند. دامش آموز چهار خانه ی میله اول را رنگ کرده وچهار خانه نیز از میله ی دوم رنگ می کند. قسمت های رنگ شده ا میله ی ده تایی و4 یکی می باشد که می شود 14

[ سه شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 23:54 ] [ ]

نرم افزار محتواساز نگارا ( ویژه آموزش و پرورش )

پس از نصب نرم افزار با اجرای اولیه آن کلمه کاربری و رمز عبور در پنجره ای از کاربر پرسیده می شود که جهت ورود در جعبه نام کاربری وهمچنین کلمه عبورعدد 1 را وارد نمایید.

همکارانی که روش کار وراهنمای نرم افزار را درخواست کرده بودند،باید بگویم پس ازنصب درخود نرم افزار در قسمت help سمت راست نرم افزار روش کار به صورت تصویری وصوتی توضیح داده شده است

گروه توسعه محتوای الکترونیکی و آموزش مجازی دانش آموزی

مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش

دانلود ضميمه

دریافت بخش اول نرم افزار تولید محتوای الکترونیک نگارا

دریافت بخش دوم

دریافت بخش سوم

دریافت بخش چهارم

دریافت بخش پنجم

[ جمعه بیست و دوم دی ۱۳۹۱ ] [ 17:36 ] [ ]

تدریس کلمه هایی مثل « زیاد ، سیاه ، بیا ،بیابان ، خیابان و....» چگونه است ؟

قبل از پاسخ به این سؤال آموزگاران محترم باید نکاتی را در مورد مصوت ( ی /i ) وصامت (ی /y ) بدانند:

1-درصورتی که این شکل در واژه ای ابتداصامت /y/وبعد مصوت/i/ قرار بگیرد ، هردو شکل نوشته وتلفظ می شوند.
مثال: تعیین/ta?yin/، تغییر/taqyir/، آیین/âyin/، پایین/pâyin/،پاییز/pâyiz/،می آییم/mi â yim/،می گوییم/mi gu yim/و ....
2-درصورتی که در واژه ای ابتدا صدای مصوت /i/وبعد صدای صامت /y/شنیده شود ،یک شکل نوشته می شود وهردو به ترتیب تلفظ می شوند.
مثال: سیاه/siyâh/، میان/miyân/، پیاز/piyâz، خیابان/xiyâbân/،زیاد/ziyâd/و ...
البته تلفظ این گونه کلمه ها در گویش های مردم متفاوت است .برای مثال کلمه ی سیاه به چهار شکل تلفظ می شود :( si âh - sy âh - si yâh -se yâh) از نظر واج نگاری ضورت 1و2رابه طور کلی باید کنار گذاشت .فقط باید دید که صورت های 3و4 کدام مرجح تراست.آنچه مسلم است ،بایدمطابق «زبان معیار یا زبان رسمی»یعنی زبانی که درمرکزسیاسی کشوراز نظر آماری بیشترین رواج را دارد ،پذیرفت .بنابراین چون تلفظ دقیق واژه ی سیاه وواژه های نظیر آن را نمی توانیم براساس ضبط مکتوب آن تعیین نماییم،ناچار آن راتابع تلفظ عادی مردم قرار داده وضبط (si yâh) را مسلم دانسته ایم.

3- در زبان شناسی پدیده ای داریم که به آن همگونی یا تجانس می گویند .یعنی گاهی تلفظ آواهایی که به هم نزدیک هستند مثل:(y-i-e)در اثر مجاورت روی محور همنشینی تغییر می کند .« ب زینت یا ب تأکید » رادر آغاز وجه امری یا التزامی بعضی ازافعالی مانند: « بِیا/be yâ/» و«بِیفت /be yoft/»و... در نظر بگیرید صدای /e/در اثر مجاورت با/y/تمایل به /i/می کندواین کلمه /bi-yâ/تلفظ می شود.چنانکه می دانیم تلفظ این جزﺀ پیشین افعال فارسی « ﺑِ /be/» است در حقیقت کلمه ی بیا از سه جزﺀتشکیل شده است ( ﺑِ /be/زینت + ی/y/صامت میانجی + آ /â/ماده ی فعل آمدن). بنابر این تلفظ صحیح آن چنین است: بِیا (be – yâ) نه بیا(bi –yâ).

تدریس برای دانش آموز:

آموزگار می تواند به دو صورت این کلمه هارا آمورش دهد:

1- یا کلّی آموزی کنید یعنی چند کلمه که دانش آموزان صداهای آن ها را خوانده اند مثل : زیاد ، بیا ، بیابان و... را در نظربگیریدسپس به دانش آموزان بگویید من هرصدایی راکه نوشتم ،شما بلند بخوانید . آنگاه معلم با گچ رنگی می نویسد:

زﻳ دانش آموزان می خوانند : زﻳ معلم صدای بلافاصلها را به آن می چسباند ومی گوید حالابخوانید: دانش آموزان می خوانند : زیا معلم صدای آخر یعنی د را هم به دنبال آن می نویسد ومی گوید بچه ها حالا بخوانید. دانش آموزان می خوانند : زیاد

مطابق الگو های زیر البته شما آنها را به دنبال هم دریک کلمه بنویسید،نه جداجدا

زﻳزیا ← زیاد

ﻣﻴ  ← ﻣیا ← ﻣیان

سپس چند کلمه از این نوع روی تخته بنویسید واز دانش آموزان بخواهید این چنین کلمه ها را فقط به همین شکل بنویسند نه به شکل دیگر . هرگز از دانش آموزان نخواهید که این نوع کلمه هارا بخش وصداکشی کنند.

2- در روش آموزشی دوم می توانید قاعده آموزی کنید.

توضیح دهید :بچه ها وقتی در کلمه ای ابتدا ( ) «اشاره به مصوت( )در جدول الفبا » وسپس ( ) «اشاره به صامت( )در جدول الفبا » آمده باشد. فقط یکی از نشانه ها نوشته می شود. به این شکل:

ز ← ز ا ← زیاد

برعکس ؛ اگر در کلمه ای ابتدا ( ) «اشاره به صامت( )در جدول الفبا » وبعد ( ) «اشاره به مصوت( )در جدول الفبا » بیاید ،هر دو نشانه را می نویسیم مانند:

پاییز پایین می آییم

می شوییم تغییر

 ۳- برخی از آموزگاران از طریق بخش کردن این گونه کلمات را اموزش می دهند واین طور به دانش آموزان توضیح می دهند که هرگاه کلمه را بخش کنیم ،وهر کدام از نشانه ها دردو بخش بود یکی در آخر بخش قبلی ودیگری در اول بخش بعدی ،یکی از شکل ها را می نویسیم مثل:

ز اد =زیاد

ولی اگر هر دو نشانه در یک بخش قرار گرفت هر دوشکل را می نویسیم:

پا ← یین

می ←شو←ییم

[ چهارشنبه بیستم دی ۱۳۹۱ ] [ 21:13 ] [ ]

پاسخ به دو سؤال آموزشی

دربین نظرهای آموزگاران سؤالاتی مطرح می شودکه دانستن پاسخ آنها برای دیگر آموزگاران نیز خالی از لطف نیست

سؤال اوّل:

در نام گذاری صدای ( اِ e ) بهتر است بگوییم اِ غیر اخر یا اِ وسط ؟

سؤال دوم:

« ی » در ترکیب ( آبیِ دریا ) مصوت « ای » است یا صامت « ی »

پاسخ:

دریک تقسیم بندی کلی صدای « اِ » دارای سه شکل است : اول ،وسط، آخر.

شکل آخر بر حسب اینکه به صدای قبل می چسبد یا جدانوشته می شود ،خود به دوشکل می باشد بنابراین : « اِ » اوّل « ِ» غیراوّل یا(وسط ،دوم) « ﻪ »آخر چسبان « ه » آخرتنها
مثا ل : اِمام ، دِل ، خانه ، کوزه

- « ِ» غیر اول می گوییم به دلیل اینکه به غیر از اول کلمه در همه جای کلمه می تواند قرار بگیرد.این نام گذاری در همین روش کلی که هم اکنون آموزش داده می شود ،مناسبت دارد. در ضمن در لوحه های قرآن که در آخر بعضی کلمات این « ِ» نوشته شده است و دانش آموزان ، شما را مورد سؤال قرار می دهند.،با این نام گذاری می توانید پاسخ سؤال آنها را بدهید.

- « ِ» وسط گفته می شود به دلیل آنکه این شکل فقط در وسط کلمه قرار می گیرد. باز هم این نام گذاری با روش کلی که آموزش داده می شود ،مطابقت می کند.

- « ِ» دوم گفته می شود به این دلیل که صدای مصوت در زبان فارسی فقط در صدای دوم بخش قرار می گیرد. در روش آموزش قبلی که دانش آموزان به روش ترکیبی (بخش کردن وصداکشی کردن ) آموزش می دیدند .این نام گذاری بسیار بجا ومستدل بود.در پاسخ دانش اموزانی که مثلاً می پرسند ( چرا آ اول در کلمه ی قرآن در وسط کلمه قرار گرفته است ) نیز دلیل موجهی است.

- به هر حال نام گذاری به هر سه شکل ایراد ندارد ودلیل خاص خودش را دارد.

پرسیده شده که « ی » در ترکیب ( آبیِ دریا ) مصوت « ای » است یا صامت « ی »

توضیح: آبی دریا یک ترکیب اضافی است که دو کلمه ی آبی ودریا توسط ( ِ )ربط با یکدیگر مربوط شده اند.صدای آخر کلمه ی آبی ( مصوت / ای / )می باشد .از آنجا که صدای بعدی ( ِ ) ربط می باشد ،مطابق باآواشناسی زبان فارسی درگیری دو مصوت یعنی التقای مصوت ها دراین ترکیب پیش می آید.جهت جلوگیری از التقای مصوت ها به یک صامت میانجی نیاز داریم.صامت های میانجی در زبان فارسی (صامت های ی ، گ ، و ) می باشند .دراین ترکیب صامت میانجی ( ی) است .به خاطر همین است که هنگام تلفظ ( آبیِ دریا ) هم صدای ای و هم صدای ی را تلفظ می کنیم.اما در این جا باز یک سؤال مطرح می شود: چرا در نوشتن این نوع کلمه ها یا ترکیب ها یا ترکیب های همانند ، مانند : کشتی نوح با یک (ی )نوشته می شود: به عبارت دیگر :

(کشتیِ نوح )درست است یا ( کشتی یِ نوح)

(آبیِ دریا )درست است یا( آبی یِ دریا)

(قاضیِ عادل ) درست است یا (قاضی یِ عادل)

مطابق با رسم الخط نگاشت دوم درست است اما چرا به شکل اول نوشته می شوند؟

آیا ممکن است حرف «ی» در یک آن به‌ تنهایی ، هم نشان‌دهنده‌ی مصوّت«ای»باشد و هم نشان‌دهنده‌ی صامت میانجی«ی»؟

ناگفته‌ کاملا پیداست که یک چیز در آن واحد، نمی‌تواند دو چیز باشد؛آن چیز یا خودش است‌ و یا نیست.در این‌جا نیز این حرف یعنی«ی»یا باید صامت باشد و یا مصوّت و چون مصوّت‌ است و در پایان واژه‌هایی مانند: آبی وکشتی و قاضی‌ آمده است و این واژه‌ها نیز مضاف،واقع‌ شده‌اند،برای صحّت و سهولت تلفّظ آن‌ها، این مصوّت به صامتی میانجی می‌پیوندد که در این‌جا،این صامت به صورت«ی»ظاهر می‌شود و نقش خود را ایفا می‌کند.

از طرف دیگردر زبان شناسی پدیده ای داریم که به آن همگونی یا تجانس می گویند .یعنی گاهی تلفظ آواهایی که به هم نزدیک هستند مثل:(y-i-e)در اثر مجاورت روی محور همنشینی تغییر می کند .« ب زینت یا ب تأکید » رادر آغاز وجه امری یا التزامی بعضی ازافعالی مانند: « بِیا/be yâ/» و«بِیفت /be yoft/»و... در نظر بگیرید صدای /e/در اثر مجاورت با/y/تمایل به /i/می کندواین کلمه /bi-yâ/تلفظ می شود.

اما نمی توانیم پدیده ی تجانس یا همگونی را نیز به این موضوع ربط دهیم،بنابراین:

زبان-که نظامی ذهنی و دستگاهی‌ انتزاعی است-ابتدا به صورت گفتار نمود پیدا کرده و بعدها به شکل نوشتار(خط)خود را نشان‌ داده است.بنابراین هرچه خط به گفتار نزدیک‌تر باشد،از ریختی طبیعی‌تر و ساختی اصیل‌تر بهره‌مند است و از آن‌جا که«کشتی‌ی نوح» صورت ملفوظ آن نیز هست،ارجح دانستن بر «کشتی نوح»در راستای منطق و طبیعت زبان‌ است و با آن منافاتی ندارد.از طرفی نوشتنبه صورت«کشتی‌ی نوح»

موجب تسهیل در امر یاددهی می‌شود و کارکرد نقش نمای (e)را در ترکیب‌های‌ وصفی و اضافی قانون مندتر و به سامان‌تر می‌کند.اصولا در هر حیطه و حوزه‌ای قانون‌ معتبر و فراگیر است که استثنا و تبصره‌ی‌ کمتری داشته و از شمول و کلیّت بیشتری‌ برخوردار باشد

منبع:پیک آموزشی

[ دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 6:17 ] [ ]

دانلود پاورپوینت ( دانستنی های معلم کلاس اول )

آنچه که آموزگار کلاس اول درمورد صداها وحروف زبان فارسی باید بداند .

به عنوان آموزگار کلاس اول دانستی های شما در مورد صداهای زبان فارسی و آواشناسی زبان فارسی تاچه اندازه است ؟

لطفاًپاورپوینت زیر رابا دقت مطالعه کنید :

http://www.khavaranshop.com/ دانلود

[ سه شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۱ ] [ 16:6 ] [ ]

دانلود پاورپوینت

قاعده آموزی برای تقویت املا ورفع اشکالات املایی دانش اموزان کلاس کلاس اول

دانلود: قاعده آموزی برای املا

منبع: پیک آموزشی

[ سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ ] [ 20:46 ] [ ]

دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس اول

دربین پاورپوینت ها ی سابق خود که جستجو می کردم به این چند پاورپوینت آموزشی دروس کلاس اول برخورد کردم .مناسب دیدم جهت استفاده و آشنایی آموزگاران آن ها را برای دانلود بگذارم.

پاورپوینت صدای ( او - و )

پاورپوینت آموزش ( خوا )

پاورپوینت اُ استثناء ( و )

پاورپوینت صدای ( ص )

و این هم فایل مجدد PDF تقویت املا به درخواست تعدادی از آموزگاران:

فایل pdf تقویت املا در ابتدای اموزش صداها

 

 

[ جمعه بیست و ششم آبان ۱۳۹۱ ] [ 10:1 ] [ ]

دانلود یک تکلیف عملکردی فارسی

مربوط به ۵ صدای اول ( آ تا م )

دانلود

آموزگاران گرامی نوع فایل  Word است جمله ی ( بابا نان داد .) را حذف کنید

[ چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ ] [ 14:32 ] [ ]

دانلود آزمون الگو

دانش آموزان شما تاچه حد در انجام الگوهای هندسی تسلط پیدا کرده اند؟

آیا قادر به تشخیص ودرک الگوی تکرار شونده هستند؟ ...

دانلود: آزمون الگو

[ پنجشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 1:43 ] [ ]

راهنماي معلم درس هاي علوم تجربي پايه دوم و ششم ابتدايي

دانلود :

پايه دوم
پايه ششم
درس اول درس اول
درس دوم درس دوم

درس سوم

درس سوم

درس چهارم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس پنجم

درس ششم

منبع:گروه علوم تجربی

[ چهارشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۹۱ ] [ 23:41 ] [ ]

دانلودراهنماي معلم درس ریاضی پايه دوم و ششم

پيش نويس راهنماي معلم پايه دوم

دانلود فايل

پيش نويس راهنماي معلم پايه ششم

فصل اول : کسر متعارفی درس اول : دانلود کسر – عدد مخلوط ( صفحه ی 2 الی 5 )

فصل اول : کسر متعارفی درس دوم :دانلود مقایسه و ساده کردن کسرها ( صفحه ی 6 الی 9 )

فصل اول : کسر متعارفی حل مسئله : دانلود راهبرد رسم شکل ( صفحه ی 10 الی 11 )

فصل دوم: عدد های اعشاری درس اول :دانلود نمایش اعشاری عددها ( صفحه ی 22 الی 25 )

فصل دوم : عدد های اعشاری درس دوم : دانلود جمع ، تفریق وضرب عددهای اعشاری ( صفحه ی 26 الی 29 )

فصل دوم : عددهای اعشاری درس سوم : دانلود تقسیم یک عدد بر عددهای طبیعی ( صفحه ی 32 الی 35 )

فصل دوم : عددهای اعشاری حل مسئله :دانلود راهبرد الگویابی ( صفحه ی 30 الی 31 )

فصل چهارم : عددها تقریبی درس اول : دانلود تقریب زدن – قطع کردن ( صفحه ی 62 الی 65)

فصل چهارم : عددها ی تقریبی درس دوم :دانلود تقریب زدن – گرد کردن ( صفحه ی 66 الی 69)

فصل چهارم : عددها ی تقریبی درس سوم : دانلود نمایش عدد های تقریبی روی محور ( صفحه ی 72 الی 75)

فصل چهارم : عددهای تقریبی درس چهارم : دانلود محاسبه ی تقریبی و ترتیب انجام عملیات ( صفحه ی 76 الی 78)

فصل چهارم : عددهای تقریبی حل مسئله : دانلود راهبرد حل مسئله ی ساده تر ( صفحه ی 70 الی 71 )

فصل ششم : آمار و احتمال درس اول : جمع آوری و نمایش داده ها ( صفحه ی 102الی 105 )

منبع: گروه درسی ریاضی

[ سه شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۱ ] [ 20:46 ] [ ]
[ شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۱ ] [ 20:58 ] [ ]

اموزش مربع های شگفت انگیز ( سودوکو ها ) به دانش آموزان کلاس اول

برای اموزش مربع های شگفت انگیز ( سودوکو ها ) به دانش آموزان کلاس اول باید نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

مربع های شگفت انگیز از مصداق های حل مسئله هستند که از ابتدای کتاب تا انتهای کتاب به کرات آمده است.اگر از همین ابتدای سال به خوبی آموزش داده شود دانش آموزان با مشکلی مواجه نخواهند شد وسودوکو های عددی مشکل را نیز به راحتی حل می نمایند

- درابتدا باید مفهوم ردیف وستون رابه دانش آموزان آموزش دهید طوری که دانش آموزان کاملاً قادر به درک این مفاهیم باشند.

- بر روی تخته سیاه جدولی به شکل زیر رسم نمایید وبا رنگ کردن ردیف ها وشمارش ردیف های جدول این مفهوم را برای دانش آموزان جا بیندازید.

- در صورت داشتن کمد یا کتابخانه ی کلاسی به ردیف های آن اشاره کنید

- به ردیف های جدول حروف الفبای وبرنامه ی کلاسی اشاره کنید.

2- جدول روی تخته راپاک کنید ودوباره جدولی رسم کنید .این بار خطوط را عمودی بکشید وبا رنگ کردن ستون ها وشمارش آن ها مفهوم ستون را آموزش دهید.

- از چند نفر دانش آموزکلاس بخواهید درجلوی کلاس بر روی موزاییک های کلاس به شکل ردیفی بایستند.

- مجدداً از آنها بخواهید به شکل ستونی بایستند.

- از آنها بپرسید در صف کلاس به شکل ردیفی می ایستند یا ستونی ؟

3- در مرحله ی بعد مطمئن شوید دانش آموزان قادر به نگهداری ذهنی رنگها در ذهن خود هستند.

- برای این منظورسه قطعه گچ به رنگ های مختلف را به دانش آموز نشان دهید. از اوبخواهید رنگ هارا به خاطر بسپارد.سپس دست ها را در پشت خود برده یکی از گچ ها را بردارید . ازدانش آموز بپرسیدد کدام رنگ نیست ؟ می توانید از مهره های رنگی چرتکه یا چینه های رنگی استفاده کنید.

4- جدولی دارای سه ردیف وسه ستون روی تخته ی کلاس رسم نمایید.سه تا گچ به رنگ های متفاوت به دانش آموزان نشان دهید و.رنگ آنها را بپرسید..با اشاره به ردیف اول بپرسید این ردیف چند خانه دارد؟ پس از دریافت پاسخ سه خانه ، بگویید می خواهیم این سه خانه را با این سه رنگ گچ که داریم ، رنگ کنیم ،هر خانه را یک رنگ.

- بگویید حالا می خواهیم ردیف دوم را نیز به همین شکل رنگ کنیم .در هر خانه طوری رنگ را باید انتخاب کنیم که بارنگ بالایی آن مثل هم نباشد.ردیف سوم را نیز به همین شکل توضیح داده وکامل می کنیم.

- حالا به ستون ها اشاره می کنیم ومی گوییم بچه ها ببینید هیچ کدام از رنگ ها در ستون ها هم تکراری نیستند وهر سه رنگ هم وجود دارد.

5- جدولی روی تخته رسم می کنیم وسه تا گچ رنگی به دانش آموزانی که یاد گرفته اند می دهیم ومی خواهیم .جدول سودوکو را به شیوه ای که فرا گرفته اند ،رنگ نمایند.

6- می توانید جهت آگاهی از میزان یادگیری آزمون عملکردی طراحی نمایید.

دانلود آزمون عملکردی سودوکو

[ یکشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۱ ] [ 23:3 ] [ ]

روش تدریس قرآن کلاس اول

به دلیل اهمیت آموزش قرآن وبه پیشنهاد برخی از آموزگاران روش تدریس آموزش قرآن کلاس اول

این مطلب مجددا درج می گردد

در روش تدریس قرآن کلاس اول نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

مهمترین هدف آموزش قرآن ، خواندن قرآن است.وتاپایان کلاس سوم دانش اموزان باید به روخوانی قرآن دست پیداکنند.

آموزش قرآن باید دیداری وبا چشم باشد.بنابراین استفاده از لوحه های آموزشی تا پایان کلاس سوم الزامی است.

قرائت سوره: سوره ها در کلاس اول کلی خوانی یاتصویر خوانی می شوند نه روخوانی.

در آموزش سوره هابه نکات زیرباید توجه کنید:

- لوحه ی مربوط به سوره ،ضبط ونوارسالم یا سی دی را از قبل آماده کنید.

- لوحه ی مربوط را روی تخته نصب ویا برروی پایه ی پشت آن روی میز قرار دهید .

- همراه پخش قرائت سوره، آیات آن را از روی لوحه نشان دهید.

- دانش آموزان با نگاه به آیه هاو پس از فرمانِ نوار به صورت دسته جمعی، همراه نوار بخوانند.

- پس از اینکه سه مرحله ی گوش کنید -زمزمه کنید -بلند بخوانید اجراشد آموزگارstop نوار یا پلایر سی دی را می زند وچند بار بچه ها آیه راجمع خوانی کنند. آموزگار در این مرحله می تواند همراه بچه ها بخواند.سپس به سراغ آیه بعدمی رود

- درپایان همه سوره پخش می شود تا ارتباط آیه ها حفظ شود.برای پرسش نیز ابتدا از دانش آموزانی که خوب یادگرفته اند پرسیده شود.

- در خواندن سوره ها صحت ودرست خوانی مورد نظر است نه لهجه ولحن عربی.

- حفظ در کلاس اول حفظ نسبی است نه حفظ کامل.اجباری در حفظ کامل نیست.

- اگر دانش آموز یکی دوآیه ی اول را خواند وایه ی بعد را با هدایت معلم به یاد آورد یا با خواندن اول آیه بقیه ی قسمت های آیه را به یاد آورد حفظ نسبی محسوب می شود.

- هدف اصلی انس دائمی با قرآن است که سعی شود جزئی از زندگی آنان شود.عادت کنند هر روز قرآن بخوانند.

پیام قرآنی:

- هدف از پیام های قرآنی مهارت تفکروتدبر است .(جدول درس ملی)

- یکی از مناسب ترین راه های اُنس دانش آموزان با مفاهیم ارزنده ی تربیتی و اخلاقی قرآن کریم، پیام های قرآنی است.

- آموزگار پیام را از نوار پخش می کند و دانش آموزان پس از شنیدن، آن را تکرار می کنند.

- آموزگار ترجمه ی پیام را برای دانش آموزان می خواند .

- یکی دو کلمه ی قرآنی پیام را که معنی شده را توضیح می دهدو از آن ها می خواهد تا درباره ی معنا مفهوم پیام خوب فکر کنند. در گروه های خود به کمک تصویر پیام درباره ی آن با یک دیگر گفت وگوکنند.

- آموزگار با روش پرسش و پاسخ، ایشان را با مفهوم پیام بیش تر آشنایی می کند وبا فکر کردن مصادیق و نمونه های دیگری از مفهوم پیام را بیان کنند.

روخوانی کلمات و عبارات قرآنی:

- آموزش روخوانی از هفته ی اول ماه دی آغاز می شود.(دو هفته بعد از آموزش مصوت ها)

- آموزگاران هر لوحه را مطا بق با زمان تعیین شده در سر برگ کتاب آموزش دهند.

- آموزگاران گرامی حتماً دوره ی آموزش قرآن را دیده باشند ویا با روش اشاره آشناباشند .

- روخوانی کلمات و عبارات قرآنی به کمک لوحه آموزش داده می شود.(تاکید روی خواندن قرآن وروخوانی قرآن می باشد)

- برای تقویت درس فارسی لوحه ها حتماًکارشود

- آموزگاران به هیچ عنوان لوحه ها را نخوانند.

- آموزش ترکیب ها،کلمه ها وعبارات قرآنی دیداری و به روش اشاره است وهدف عادت دادن چشم بچه ها به حرکات وعلائم می باشد.( شعار آموزش قرآن این است ببین وبخوان).

- در هر جلسه روخوانی قرآن باید کار شود وآموزگاران فرصت وزمانی را به روخوانی اختصاص دهند.

- در روخوانی از کتاب انفرادی خوانده می شود و دانش اموزان دیگرنبایدهمخوانی کنند.چون بچه ها ازحس شنیداری استفاده می کنند.

- آموزش قرآن در کلاس اول به صورت بخش خوانی و شمرده خوانی است.

- در اشاره ی ثابت دست ثابت است .بااشاره گر به صداهای کوتاه اشاره می کنیم.

- در اشاره ی متحرک دست از صامت به مصوت یا از مصوت به صامت حرکت می کند.برای(صداهای کشیده).

- در آموزش سکون حتماًاز حرکت قبلی به ساکن اشاره شود.

- در کلمات تشدید دار از حرکت قبلی به تشدید اشاره شود ،سپس با کمی مکث به حرکت بعد اشاره گردد.

- باید چشم بچه هاراشرطی کنیم که به جای اینکه حروف راببینند وبخوانند ؛حرکات وعلائم راببینند.

- اگرفاصله یا مکث رااز یخش خوانی برداریم شمرده خوانی می شود.

- در اموزش قرآن وروخوانی کلاس اول باید به دنبال فرایند یادگیری باشیم نه نتیجه ی یادگیری.

- آموزگاران کلاس اول روی بخش خوانی سرمایه گذاری کنندوپس از مهارت به شمرده خوانی وسپس به روان خوانی بروند.

- دانش آموزان ابتدا به صورت دسته جمعی با اشاره ی معلم لوحه را بخوانند وبعد به باتوجه به وقت باقیمانده به صورت انفرادی بخوانند .(ابتدا دانش آموزان قوی وبعد ضعیف ترها).در این قسمت وبه صورت انفرادی می توانند کتاب خود را باز نموده واز روی کتاب بخوانند ودیگران با خط بر یا مداد خط ببرند.

- معنی کلمه های قرآنی ملموس وآشنا را به بچه ها بگوییم. مثل آدَمَ ، نورَ ، کِتابَ

- در صورت فرصت از لوحه های آخر کتاب مربوط به تابستان تمرین وکار شود.

دریافت این مطلب

منبع : آرشیو

[ جمعه چهاردهم مهر ۱۳۹۱ ] [ 14:56 ] [ ]

ساختار و محتوای فارسی اوّل دبستان

آموزش نشانه ها ( ١)

اين بخش که به آموزش نشانه ها (الفبای فارسی) اختصاص دارد از درس اوّل شروع می شود و

شامل شش قسمت زير است:

قسمت اوّل: تصوير بزرگی است که برای ايجاد فضای مناسب برای شروع آموزش، بهانهٔ ايجاد گفت وگو و يافتن واژهٔ کليدی طرّاحی شده است. معلّم می تواند برای ايجاد تحرّک و رقابت سالم در مشارکت جمعی از اين تصوير استفاده کند.

قسمت دوم: شامل سه تا شش تصوير کوچک است که از متن تصوير بزرگ صفحه استخراج و زير هر تصوير نام آن به خطّ خواندن نوشته شده است.

قسمت سوم: شامل واژه های کليدی هر درس است و در هر واژه يک صدا با رنگ قرمز آمده که هدف اصلی درس، تدريس همان صداست؛ با اين توضيح که چون صدا به صورت مجرّد برای نوآموز هيچ مفهومی را القا نمی کند، در قالب يک واژهٔ آشنا آمده است. سوق دادن نوآموز به يافتن رابطهٔ بين تصويرها و نام آنها (= واژه های کليدی) مهمترين بخش آموزش است.کار اصلی معلّم پس از يافتن واژه های کليدی، به همين قسمت متمرکز می شود. او ساده ترين واژ هٔ کليدی را از ميان واژه های کليد که از دهان بچّه ها گرفته است انتخاب می کند و پس از آن به سمت صدای مشترک در واژ ه ها حرکت می کند و صدای مشترک و جای آن را در واژه ها مشخص می نمايد و سپس به آموزش مکتوب آن می پردازد و روی تخته می نويسد. تنها تفاوت آموزش کنونی با آموزش قبلی، استفاده از خط انحنادار به جای خطّ زاويه دار است. پس از نوشتن و چند بار تمرين کردن، توجّه بچّه ها را به صفحهٔ قرينهٔ کتاب« کار » جلب می کند و از آنها می خواهد تا در کتاب کار بنويسند.اين تمرين پس از اتمام اين صفحه و تسلّط نسبی نوآموز بر آن، با نظارت معلّم انجام می گيرد.

توجّه: اگرچه برای شروع کار، بخش کردن واژه ها و صداکشی يادگيری را آسان می کند، تجربه نشان داده است که ادامهٔ آن به شکل افراطی و تأکيد بر بخش کردن و صداکشيدن به ويژه زمانی که نوآموز به حدّ قابل قبولی از تشخيص رسيده است، خسته کننده و ملال آور می شود و روند کار را کُند می کند. بنابراين، در شيوهٔ کنونی به کاربرد بيش از حد آن توصيه نمی شود. اين مهم به تشخيص همکاران محترم واگذار می شود تا در صورت ضرورت، به اندازهٔ لازم آن را به عنوان ابزاری برای پيشبرد تدريس، (نه در جهت کند ساختن روند آن) به کار گيرند. با وجود اين، در سراسر اين کتاب، تمرين های بخش کردن و شمردن صداها آمده است.

قسمت چهارم:متن آهنگين و تقريباً کوتاهی است که هدف از آن آشنا شدن چشم نوآموز به هيئت ديگری از واژه است؛ به شکلی يکپارچه به خطّ تحريری. معلّم می کوشد با کمک نوآموز، در خواندن نوشته های اين قسمت با کلاس همراهی کند. توجّه شود که تمامی واژه های اين قسمت در قسمت دوم با خطّ خواندن (نسخ) آمده است.

توجّه: هيچ ضرورتی ندارد که نوآموز صداهای اين واژه ها يا طرز نوشتن آنها را بداند؛ هدف آشنا ساختن چشم نوآموز با هيئت کلّی واژه است.

قسمت پنجم: هيئت درشت و خوانای شکل يا اشکال حرف تدريس شدهٔ امروز است تا نوآموز ابعاد مختلف آن را در گوشهٔ سمت چپ و پايين صفحه به خوبی از نظر بگذراند.

قسمت ششم: طرح انگشت اشاره است که حرف ديروز (با رنگ سياه)، حرف امروز (با رنگ قرمز) و حرف فردا (با رنگ آبی) در سه جای مشخّص بدنهٔ آن نقش بسته است. اين حرف ها تا پايان تدريس نشانه ها ( ١) افزايش خواهند يافت و نوآموز با يک نگاه به انگشت اشاره آنچه را تاکنون آموخته، هميشه پيش چشم خواهد داشت و از افزايش روند آموزش خوشحال می شود آنچه ممکن است در اين بخش (تنها در همين بخش) برای همکاران محترم ايجاد ابهام و نگرانی کند، استفاده از حروفی است که نوآموز نخوانده و نديده است. بايد توجّه داشت که کودک در اين مرحله از شکل هر تصوير، نام آن را کشف خواهد کرد و وقتی نام هر شکل را در زير آن می بيند، بين شکل و نام، رابطهٔ عينی برقرار می کند، از اي ن رو، همهٔ واژه هايی که در اين مرحله از آموزش برگزيده شده اند، واژه های عينی و محسوس يا ملموس زبان هستند تا به وسيلهٔ نشان دادن شکل، قابل شناسايی باشند. از آن گذشته با استفاده از اصل تمرين و تکرار و مطرح کردن همين واژه ها در درس بعدی، کار يادگيری آسان می شود.

توجّه: در نظر گرفتن اين اصل ضروری است که در اين مرحله از نوآموز انتظار نمی رود که تمامی واژه های داده شده را به راحتی بخواند و بنويسد، بلکه هدف از آموزش اين بخش، فقط يادگرفتن شکل های قرمز رنگ و صدای آنهاست. نبايد برای يادگيری تمام واژه ها، نوآموز را در فشار گذاشت. اگر در صفحهٔ ٢٧ تنها شکل« آ» را می آموزد، جای نگرانی نيست چون بعداً در صفحهٔ ٢٨با آموختن شکل « ب» می تواند واژه« آب و بابا » را به راحتی بخواند و بنويسد.

دریافت این مطلب

[ پنجشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۱ ] [ 22:52 ] [ ]

مديركل دفتر آموزش دبستاني؛
توصيه هاي لازم براي برگزاري جشن آغازين آموزش قرآن در پايه اول را اعلام نمود.

جناب آقاي رحيمي: جشن آغازين آموزش قرآن در پايه اول ابتدايي به لطف خداوند متعال در روز يكشنبه مورخ 16 مهر ماه 1391 در كليه مدارس ابتدايي سراسر كشور برگزار خواهد شد .

به گزارش معاونت آموزش ابتدايي، مديركل دفتر آموزش دبستاني جناب آقاي رحيمي توصيه هاي لازم براي برگزاري جشن آغازين آموزش قرآن در پايه اول را به شرح ذيل اعلام نمود.1. جشن آغازين آموزش قرآن در پايه اول ابتدايي به لطف خداوند متعال در روز يكشنبه مورخ 16 مهر ماه 1391 در كليه مدارس ابتدايي سراسر كشور برگزار خواهد شد .

2. ادارات كل و مناطق نسبت به اطلاع رساني، پوشش خبري و رسانه اي تدابير لازم را اتخاذ نمايند .

3. هدف از برگزاري اين جشن آشنايي و انس دانش آموزان با قرآن و ايجاد خاطره اي شيرين از آغاز و شروع آموزش رسمي قرآن مي باشد؛ لذا تاكيد مي گردد، هدف اصلي اين مراسم براي دانش آموزان به لسان مناسب با گروه سني ايشان تبيين شود و دانش آموزان عنوان و موضوع جشن را درك نمايند.

4. ضمن ايجاد محيطي شاداب در برگزاري اين مراسم ، محتواي برنامه ها به گونه اي تهيه شود كه با آموزه هاي قرآني تناسب داشته باشد.

5. در برنامه ريزي براي اين مراسم، بخشي هم براي معرفي بيشتر پيامبر گرامي اسلام خاتم النبيين حضرت محمد (ص) و معجزه ايشان پيش بيني شود.

6. گزارش اين مراسم را در قالب نماهنگ همراه با ديگر فعاليت هاي قرآني سه ماه اول تا مورخ 4/10/91 به دفتر آموزش دبستاني ارسال فرماييد.

[ چهارشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۱ ] [ 19:53 ] [ ]
درباره وبلاگ

به نام خدا این وبلاگ آموزشی در راستای تحقق اهداف آموزشی وتربیتی وطرح همسو سازی کتب درسی با برنامه ی درسی ملی جهت افزایش مهارت شغلی آموزگاران و واطلاع رسانی به آموزگاران فعالیت می نماید ومطالب آموزشی را در قالب های مختلف ارائه می دهد.آوردن پیوند های وبلاگ به منظور تایید مطالب یا نویسنده ی آنها نیست. آموزگاران گرامی می توانند نظرات خود را در قسمت نظر ها درج نمایندویا ازطریق صندوق پستی اختصاصی درارتباط باشند.کپی وبرداشت از این وبلاگ فقط باذکر منبع مجاز است.
امکانات وب

ا
Online User